Magazine

Te Pānui Tekau mā rua 2018-2019

Pānui Tekau Mā Rua 2018-19

 • Saturday, 01 June 2019
Te Pānui Tekau Mā Tahi - Puanga 2018

Pānui Tekau Mā Tahi 2017-18

 • Friday, 01 June 2018
Te Pānui Tuangāhuru - Puanga 2017

Te Pānui Tuangāhuru - Puanga 2016 - 2017

 • Thursday, 01 June 2017
Te Pānui Tuaiwa - Puanga 2015 - 2016

Te Pānui Tuaiwa - Puanga 2015 - 2016

 • Wednesday, 01 June 2016
Te Pānui Tuawaru - Puanga 2014 - 2015

Te Pānui Tuawaru - Puanga 2014 - 2015

 • Monday, 01 June 2015
Te Pānui Tuawhitu - Puanga 2013 - 2014

Te Pānui Tuawhitu - Puanga 2013 - 2014

 • Sunday, 01 June 2014
Te Pānui Tuaono - Puanga 2012 ki 2013

Te Pānui Tuaono - Puanga 2012 ki 2013

 • Saturday, 01 June 2013
Te Pānui Tuarima - Puanga 2011 ki 2012

Te Pānui Tuarima - Puanga 2011 ki 2012

 • Friday, 01 June 2012
Te Pānui Tuawhā - Puanga 2010 ki 2011

Te Pānui Tuawhā - Puanga 2010 ki 2011

 • Wednesday, 01 June 2011
Te Pānui Tuatoru - Puanga 2009 ki 2010

Te Pānui Tuatoru - Puanga 2009 ki 2010

 • Tuesday, 01 June 2010
Te Pānui Tuarua - Matariki 2007 ki 2008

Te Pānui Tuarua - Matariki 2007 ki 2008

 • Monday, 01 June 2009
Te Pānui Tuatahi - Matariki 2006 ki 2007

Te Pānui Tuatahi - Matariki 2006 ki 2007

 • Friday, 01 June 2007